تبلیغات
هرچه میخواهد دل تنگت بگو - مطالب ابر تجلی

چکیده

یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی، تطابق عرفان با شرع و سیره معصومین(ع) است. حقایق عرفانی ریشه در فطرت انسانی دارند؛ از این‌رو در همه ملت‌ها‌ و مکتب‌ها‌‌ مطرح شده است. شاید همین امر باعث شده که برخی اسلامی بودن عرفان را نپذیرند؛ حال آنکه حقیقت شرع و بهره‌مندی عالی دینی، با نگرش عرفانی میسّر است. این مقاله کوشیده تا سه عنوان مهم از عناوین عرفان را در قرآن، احادیث و ادعیه معصومین‌(ع) بررسی نماید. عناوین تفسیر عرفانی کثرات در عالم وجود و هدف عارفانه در دینداری و عبودیت و همچنین ابزار شهود و نحوه کشف حقیقت از طریق دل را در منابع شرعی بررسی نموده و می‌کوشد منشأ اسلامی عرفان اسلامی را آشکار نماید.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
دسته بندی : قرآن و عرفان , 
برچسب ها : تجلی ,  ظهور ,  شهود ,  حقیقت ,  دل ,  لقای الاهی. , 

محمدتقی فعالی

مقدّمه:

به طور کلی می‏توان به مباحث عرفانی به دو گونه نگریست:یکی نگاه مسأله‏ای است.در این نگاه ما بحثی عرفانی را به عنوان یک مسأله در نظر گرفته و دیدگاه‏ها، استدلالها، مبانی و نتایج آنرا بررسی می‏کنیم.آنچه در کتب و آثار، رایج و معمول است این نگرش و طرز تلقی است.این نگاه هر چند خوب و مفید است اما کامل نیست، زیرا مسائل تصوف و عرفان یکباره و به طول دفعی پدید نیامده‏اند، بلکه گذر زمان و مرور ایام مسائل عرفانی را به شکل کنونی در اختیار ما قرار داده است.مسائل نظری عرفانی، همانند آداب و رسوم صوفیه به تدریج و در طی قرون متمادی و متوالی شکل گرفته‏اند. چنانکه هر علم، مکتب و متفکری تاریخی دارد، هر یک از مسائل علم نیز تاریخمند است.

نکته مهم آن است که بدانیم درک صحیح مسأله جز با نگاه تاریخی به آن کامل نخواهد شد و این نگاه دومی است که به مباحث و مسائل تصوف و عرفان می‏توان داشت.لذا اگر ما به بحثی به صورت بریده نگاه کنیم، نگاه نخست را اختیار کرده‏ایم. البته این دو نگاه مکمل یکدیگر بوده و در کنار هم هویت واقعی مسأله علمی را بر ملا و آشکار خواهند کرد.مسأله مکاشفه و رویت خدا نیز از این قاعده مستثنا نیست.لذا لازم است در ابتدا به آن نظری تاریخی افکنده و از آغاز پیدایش آن سخن بگوییم.بدین منظور برای بررسی دقیق‏تر مراحل و دوره‏هایی را مشخص و مطرح نموده‏ایم.


بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
دسته بندی : قرآن و عرفان , 
برچسب ها : مکاشفه ,  رؤیت ,  لقاء ,  حجاب ,  تجلی ,  معرفت ,  معاینه. , 

حقیقت در نگاه عارف، حضرت حق است و کثرات چیزی جز جلوات و ظهورات او نیستند؛ پس عارف می‌خواهد به شهود حقیقت نائل آید؛ یعنی شهود قلبی اسما و صفات و افعال حضرت حق. این امر بارزترین نکته عرفانی است.
بخش اول
چکیده
یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی، تطابق عرفان با شرع و سیره معصومین(ع) است. حقایق عرفانی ریشه در فطرت انسانی دارند؛ از این‌رو در همه ملت‌ها‌ و مکتب‌ها‌‌ مطرح شده است. شاید همین امر باعث شده که برخی اسلامی بودن عرفان را نپذیرند؛ حال آنکه حقیقت شرع و بهره‌مندی عالی دینی، با نگرش عرفانی میسّر است. این مقاله کوشیده تا سه عنوان مهم از عناوین عرفان را در قرآن، احادیث و ادعیه معصومین‌(ع) بررسی نماید. عناوین تفسیر عرفانی کثرات در عالم وجود و هدف عارفانه در دینداری و عبودیت و همچنین ابزار شهود و نحوه کشف حقیقت از طریق دل را در منابع شرعی بررسی نموده و می‌کوشد منشأ اسلامی عرفان اسلامی را آشکار نماید.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
دسته بندی : قرآن و عرفان , 
برچسب ها : عرفان ,  تجلی ,  ظهور ,  شهود ,  حقیقت ,  دل ,  لقای الاهی. ,