هرچه میخواهد دل تنگت بگو http://madanneshin.mihanblog.com 2019-09-18T07:48:51+01:00 text/html 2018-05-25T12:17:33+01:00 madanneshin.mihanblog.com رضا معدن نشین تعجیل درفرج مولا صلوات http://madanneshin.mihanblog.com/post/587 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8327412042/photo_2018_05_25_16_46_50.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div><font size="2">در خانه ها نبودنت احساس می شود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">خالیست جای عکس تو بین اتاق ها</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">برگرد بی تو کل جهان نا منظم است</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">خوش کرده ایم دل به همین اتفاق ها</font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-25T12:14:50+01:00 madanneshin.mihanblog.com رضا معدن نشین یا قمر بنی هاشم ... http://madanneshin.mihanblog.com/post/586 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327411676/photo_2018_05_25_16_43_36.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div><br></div><div><font size="2">ای کـه در بـاغ ولا منصـب سقـا داری</font></div><div><font size="2">«ماه» طاهایی و در دیده‌ی ما جا داری</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بخشش و خوبی و ایثار برازنده‌ی توست</font></div><div><font size="2">آن چه خوبان همه دارن تـو تنها داری</font></div></div> text/html 2018-05-02T13:16:48+01:00 madanneshin.mihanblog.com رضا معدن نشین سخن بزرگان http://madanneshin.mihanblog.com/post/585 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8325203034/photo_2018_05_02_17_38_49.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div><font size="2">آیت الله کوهستانی :</font></div><div><font size="2">&nbsp;آن قدر حضرت علی اکبر علیه السلام در قیامت شفاعت می کند که نوبت به امام حسین علیه السلام نمی رسد.</font></div></div> text/html 2018-05-02T13:03:48+01:00 madanneshin.mihanblog.com رضا معدن نشین تربت حسین علیه السلام و زنده کردن مرده http://madanneshin.mihanblog.com/post/584 <div><br></div><div><font size="2">پسر مرحوم نخودکی نقل می کند: حدود دو سال قبل از وفات پدرم (حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی) کسالت شدیدی مرا عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز آمدند و از حیاتم قطع امید شد.</font></div><div><font size="2">پدرم که عجز طبیبان را دید. اندکی از تربت طاهر حضرت سید الشهدا، ارواح العالمین له الفدا، به کامم ریخت و خود از کنار بسترم دور شد.</font></div><div><font size="2">در آن حالت بی خودی و بی هوشی دیدم که به آن سوی آسمانها می روم و کسی که نوری سپید از او می تافت، بدرقه ام می کرد.</font></div><div><font size="2">چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان دیگری از سوی بالا آمد و به آن نورانی سپید که همراه من بود، گفت:</font></div><div><font size="2">دستور است که روح این شخص را به کالبد بازگردانی؛ زیرا که به تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام استشفا کرده اند.</font></div><div><font size="2">در آن هنگام دریافتم که مرده ام و این، روح من است که به جانب آسمان در حرکت است و به هر حال. همراه آن دو شخص نورانی به زمین بازگشتم و از بی خودی به خود آمدم .</font></div><div><font size="2">و با شگفتی دیدم که در من، اثری از بیماری نیست. لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند.</font></div> text/html 2018-04-28T14:15:30+01:00 madanneshin.mihanblog.com رضا معدن نشین کلام امیر http://madanneshin.mihanblog.com/post/583 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8324830542/photo_2018_04_28_18_44_36.jpg" alt=""> <div><div><font size="2">امام علی (ع) فرمودند:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند، برڪتش زیاد مےشود و فرشتگـان به آن خانه وارد مےشوند وشیاطین از آن دور مےشوند</font></div></div><div><br></div>