آیت الله کوهستانی :
 آن قدر حضرت علی اکبر علیه السلام در قیامت شفاعت می کند که نوبت به امام حسین علیه السلام نمی رسد.دسته بندی : سخن بزرگان ,