آیتــ الله مجتهدۍ(ره):

حدیث داریم، بیماران خود را با صدقه دادن درمان ڪنید. قدیم وقتی مریض مۍشدند نسخه را در داروخانه قیمت مۍکردند و همان مقدار پول صدقه می دادند.دسته بندی : سخن بزرگان , 
برچسب ها : صدقه ,  شفای بیمار ,  درمان با صدقه ,  درمان بیماری ,