ﻭﻋﺪﻩ‌ی ﺧــﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﻓﺘﺢ کنی ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﻭ ﻣﻤﻜﻦ کنی؛ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭی؛ﺩﺳﺖ نیافتنی‌ها ﺭﺍ
ﭘﺲ دستانت ﺭﺍ،ﺑﻪ "ﺧـدﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ
دسته بندی : اشعار ناب ,