هر کس هر روز سوره یس بخواند و ثواب آن را به حضرت زهرا (س) هدیه کند .


و همچنین دعای_عهد و ثواب آن را به مادر امام زمان ارواحنا فداه هدیه کند.


سوره واقعه هم خوانده و ثوابش را به  امیرالمؤمنین (؏) هدیه کند .


 عاقبت بخیر می شود. 
دسته بندی : سخن بزرگان ,