حسین اربابم...
در شلوغی های دنیا
من به دنبال توام

در شلوغی های محشر
تو بیا دنبال من...دسته بندی : اشعار ناب ,