به خـودت نگاه کن٬در طول روز چند تا گنـاه می کنی؟؟؟

چه لذتی در گناه وجود دارد؟ وقتی بدانیـم با این گناه نافرمانی ڪسی را کردیم که یک عمـر نمڪش را خوردیم

چه لذتی در گناه می تواند وجود داشته باشد؟ وقتی در پـس هر گناهی قـلب مبارک امامت را می شڪنی و ظهورش را عقب می اندازی

به خـدا قسم
غیبـت امام زمان (عج)
همان خانه نشینی علی است ...
فقط چندسالی طولانی تر .دسته بندی : سخن بزرگان ,