پنج شنبه  است 
و دلم دوباره بیقرار است 
برای آنانی که دیگر ندارمشان
ولی یادشان با ماست
 روح همه ی پدران 
و مادران آسمانی شاد

دسته بندی : سیره بزرگان ,