امام حسین (ع)

ای فرزند آدم! تو همان روزهایی هستی که سپری می کنی، هر روزی که می گذرد، بخشی از وجود تو از دست می رود.
دسته بندی : احادیث معتبر ,