امام سجّاد علیه السلام :


عموی ما عبّاس را، نزد خداوند منزلتى است كه در روز قیامت همه شهیدان بر آن رشك مى برند.

دسته بندی : احادیث معتبر ,