خدایا! آیا مادرم مرا برای آتش پروراند، پس ای کاش مرا نمی پرورید، آیا برای شقاوت مرا بدنیا آورد، پس ای کاش مرا بدنیا نمی آورد، ای کاش مادرم نازا بود و به من حامله نمی شد، آنگاه بیاد خطاهایم می افتم اشکهایم سرازیر می شود.
و چرا نگریم، در حالیکه نمی دانم سرنوشتم به کدام جهت است، و در هنگام رسیدن به آنجا با چه مسائلی روبرو می شوم، می بینم نفسم مرا فریب می دهد، و روزگار خدعه و نیرنگ بکار می برد، بالهای مرگ در فراز سرم در گردش است، و چشمان مرگ بزودی مرا می بیند، عذر و بهانه ام چیست، در حالیکه گوشهایم از این صدا پر است.

ترجمه ادعیه الامام زین العابدین (علیه السلام) جلد 1
نویسنده : جواد قیومی اصفهانی
دسته بندی : قرآن و عرفان ,